Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti VERVE Holding, a.s. se sídlem Praha 10, Žirovnická 3133/6, PSČ 10600, IČ: 25739549 zapsané ve veřejném rejstříku, spisová značka B 5799 vedená u Městského soudu v Praze  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • IČ / DIČ,
 • adresa,
 • e-mail,
 • telefonní číslo.
 1. Údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odeslání poptávkového a rezervačního formuláře a marketingu . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 2. Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete odesláním formuláře svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti VERVE Holding, a.s.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.