Ceník

CENíK ZALOŽENí a změn S. R. O.

Platný od 1. 9. 2014

Založení s. r. o. Cena
Kolek pro živnostenské oprávnění 1000 Kč
 Kolek pro zápis společnosti do obchodního rejstříku  6 000 Kč
 Zakladatelská listina u notáře  cca 5 000 Kč
Asistence se založením společnosti:*
– založení účtu v bance
– živnostenské oprávnění na živnostenském úřadě
– řízení v rámci OR, zápis společnosti do obchodního rejstříku
– registrace k dani z příjmu právnických osob
– smlouva o poskytnutí sídla
4 990 Kč
Celkem 16 990 Kč

*lze na plnou moc klienta ověřeně podepsanou u advokáta

Od sepsání zakladatelského dokumentu po zápis společnosti
do obchodního rejstříku (výpis z obchodního rejstříku) v průměru 1–2 týdny.

Změna ve společnosti s. r. o. Cena
Změna ve společnosti bez notářského zápisu
– ohlášení změny na živnostenský úřad
– ohlášení změny na finanční úřad
– řízení v rámci OR, zápis změny ve společnosti do OR
– smlouva o poskytnutí sídla
3 000 Kč
 Změna ve společnosti formou notářského zápisu  6 000 Kč
 Kolek pro zápis společnosti do obchodního rejstříku  2 000 Kč
Ostatní služby Cena
Registrace na FÚ k DPH 2 000 Kč
Ostatní dle individuální potřeby klienta
U jiných forem právnických osob je ceník zpracován na základě
individuálního zadání klienta při zachování nejnižších cen na trhu.