Pronájem adresy trvalého pobytu v Praze i ČR

Místo trvalého pobytu je adresa pobytu občana v České republice, kterou si zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to ve k tomu způsobilé nemovitosti. Trvalý pobyt může mít každý občan ČR jenom jeden.  Trvalý pobyt může mít na území České republiky i cizinec, který není občanem České republiky, ale splnil podmínky pro jeho získání.
Co o změně trvalého pobytu říká zákon?

Dle zákona o evidenci obyvatel je při ohlášení změny místa trvalého pobytu nutné:

Pokud potřebujete provést změnu svého trvalého bydliště, v prvé řadě byste měli zamířit na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu. Tou může být obecní úřad, případně úřad městské části, městského obvodu či magistrát města. Budete potřebovat platný občanský průkaz, vyplníte „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a zaplatíte poplatek 50 Kč. Bude vám ustřižen rožek občanského průkazu a vydáno Potvrzení o změně trvalého pobytu s novou adresou.

Čím doložit změnu trvalého bydliště?

Připravte se na to, že změnu trvalého bydliště budete muset něčím doložit. V případě, že je žadatel o změnu bydliště zároveň majitelem nemovitosti, stačí doložit výpis z katastru. Nájemce se bude prokazovat dokumentem, který jej opravňuje k užívání bytu. Tím bude nájemní smlouva.

Kde všude musíte změnu trvalého pobytu nahlásit?

Nezapomeňte si samozřejmě pronajatou adresu trvalého pobytu následně zanést do všech dokladů – budete potřebovat především nový občanský průkaz. Změnu trvalého pobytu musíte nahlásit rovněž zaměstnavateli a v bankách, ve kterých máte veden účet. Informujte rovněž pojišťovny a jiné smluvní partnery. Například mobilního operátora apod. 30 dnů máte na ohlášení změny trvalého pobytu na své zdravotní pojišťovně. Podnikatelé a důchodci hlásí změnu na sociálce (ČSSZ). Finanční úřad informovat nemusíte. Živnostenský úřad změnu zaregistruje sám, pozor ale na sídlo podnikání. Pokud se mění i to, musíte jej změnit, a to do 15 dnů. Oznamovací povinnost změny platí, i pokud jde o úřad práce, registr vozidel a řidičský průkaz. Máte věřitele? Měli byste je o změně trvalého pobytu informovat rovněž.

Nezapomeňte si následně na poště zřídit přesměrování pošty z původní na novou adresu. Zřizuje se vždy na 6 měsíců, což ale nemusí stačit. Přesměrování pošty lze opakovaně prodlužovat vždy o dalších 6 měsíců.

K čemu vás trvalý pobyt opravňuje?

Například možnost parkování, nebo možnost získání místa ve školce či škole pro dítě. I když zde třeba nebydlíme, můžeme zde pracovat a do této části nám vyhovuje vodit do školky a školy i děti. Pronájem adresy trvalého bydliště se prostě vyplatí.

Pokud chcete změnit trvalé bydliště a hledáte co nejlepší adresu, ať už z osobních nebo podnikatelských důvodů (např. kvůli parkovací kartě v modré zóně, snadnějšímu přístupu k lékaři, či školce), Tovární 38, Králův Dvůr je ta nejlepší volba. Služba pronájmu trvalého bydliště plní všechny požadavky uložené zákonem. Současně všechny klienty, kteří si u nás zřizují trvalý pobyt, prověřujeme. Budete tak v dobré společnosti. Samotnou změnu adresy trvalého bydliště není možné na úřadě zařídit online. Od nás obdržíte Souhlas s umístěním adresy trvalého bydliště, na jehož základě vám bude adresa po Vaší osobní návštěvě na úřadě změněna.

Prohlédněte si, jak bude vaše adresa trvalého pobytu v Králově dvoře vypadat!