virtuální sídlo

Virtuální sídlo a české zákony

Blog

České zákony virtuální sídlo přímo neupravují, proto se tento institut řídí obecnou zákonnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Sídlo právnické osoby je pak obsaženo v ustanovení § 429 občanského zákoníku; další povinnosti související se sídlem podnikání jsou pak obsaženy č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“).

Jak je sídlo společnosti upaveno zákonem?

Na základě ustanovení § 429 občanského zákoníku je sídlo společnosti definováno jako adresa zapsaná ve veřejném rejstříku. Virtuální sídlo je služba, kterou poskytovatel virtuálního sídla za poplatek pronajímá právnické osobě adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla právnické firmy. Nájemcem virtuálního sídla může být samozřejmě také fyzická osoba podnikající jako OSVČ.  Narozdíl od fyzického sídla pronajímatel virtuálního sídla pronajímané prostory fyzicky neužívá. Využití služeb virtuálního sídla je tady jak dle občanského zákoníku, tak podle živnostenského zákona zcela legální – jak z pohledu pronajímatele, tak z pohledu nájemce.

Povinnosti ve vztahu k virtuálnímu sídlu

Pokud si plánujete založit sídlo společnosti ve virtuální podobě taky na vás samozřejmě dopadají některé povinnosti. Společnost musí na adrese svého sídla zapsaného v obchodním rejstříku přijímat úřední dokumenty, uvádět danou adresu na platných smlouvách, fakturách jiných oficiálních dokumentech.
Další zákonnou povinností, která vyplývá z ustanovení § 31 živnostenského zákona je povinnost společnosti viditelně označit názvem firmy a identifikačním číslem objekt, v němž má sídlo. Tato povinnost se tedy vztahuje i na virtuální sídla společnosti. Podle živnostenského zákona má podnikatel také povinnost, prokázat, že užívání prostor v nichž má jeho společnost sídlo, je právně podloženo. V případě virtuálního sídla se jedná o tzv. souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním sídla na předmětné adrese, který byste jakožto budoucí nájemce virtuálního sídla měli mít vždy k dispozici.
Důležitou povinnosti podnikatele je také zajistit si přebírání pošty na adrese virtuálního sídla. To lze řešit buďto zřízením datové schránky, ale pokud by se nejednalo úřední dopisy, je potřeba se domluvit s majitelem nemovitosti na službě přebírání pošty.

Naše služba virtuálního sídla splňuje veškeré výše uvedené nároky, proto nás neváhejte kontaktovat. Sídlo v Praze tak můžete mít s námi během chvilky a to včetně veškerých doplňkových služeb, které pro své podnikání potřebujete!