+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Znáte slevy na dani a odčitatelné položky 2015? Výpočet daně 2015

Daň si můžete snížit o odčitatelné položky:
Hypotéka
– až 45 000 Kč
Penzijní připojištění – až 12 000 Kč
Životní pojištění – až 12 000 Kč
Příspěvky odborům – až 3 000 Kč
Dary – 15 % ze základu daně
Darování krve – až 2 000 Kč
Vzdělávání – až 10 000 Kč
Daňová ztráta – dle ZDP

Slevy na dani:
Poplatník
– 24 840 Kč
Dítě – 13 404 Kč
Školkovné – až 8 500 Kč
Manžel/ka – 24 840 Kč
Student – 4 020 Kč
Invalidita I. či II. Stupně – 2 520 Kč
Invalidita III. stupně  – 5 040 Kč
Průkaz ZTP/P – 16 140 Kč

Výpočet daně:
Spočítejte základ daně (od příjmů odečtěte výdaje), od základu daně odečtěte odčitatelné položky, které můžete uplatnit. Z tohoto základu vypočítejte daň z příjmu 15%. Od této daně pak odečtěte slevy na dani, které se vás týkají.