+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Živnostenská kontrola

Živnostenská kontrola sleduje především plnění povinností stanovených ŽZ a dalšími zvláštními předpisy a také zda-li podnikatelé dodržují podmínky provozování živnosti, které jsou uloženy v koncesní listině.