+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Založení komanditní společnosti (založení k.s.)

Zakladatelé – FO i PO; min. 2, max. počet není, Komplementářem může být jen osoba, která splňuje obec. podmínky provozování živnosti a nejsou u ní dány překážky provozování živnosti dle zvl. předpisu (bez ohledu na předmět podnikání k.s.)