Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Založení evropského hospodářského sdružení

Sdružení mohou založit společnosti a další veřejné či soukromé právnické osoby založené podle práva některého členského státu a usazené v Evropské unii (EU). Založit ho mohou i fyzické osoby vykonávající v EU průmyslovou, obchodní, řemeslnou či zemědělskou činnost, provozující soukromou praxi nebo poskytující jiné služby. Sdružení musí mít alespoň dva členy pocházející z různých členských států. Součástí zakládající smlouvy sdružení je povinně název, sídlo a cíl sdružení, název a případně číslo a místo zápisu do rejstříku všech jeho členů a doba, na jakou se sdružení zakládá, pokud není neomezená. Tato smlouva musí být vedena v rejstříku, který každý členský stát určí. Zápisem do rejstříku získává sdružení plnou právní způsobilost v celé EU.