Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Založení evropského družstva

Způsoby založení Evropského družstva: 1) pěti nebo více fyzickými osobami, které mají bydliště nejméně ve dvou členských státech EU. 2) Pěti nebo více fyzickými osobami a společnostmi a firmami (dalšími právnickými osobami). 3) Dvěma právnickými osobami, z nichž se alespoň 1 řídí právním řádem jiné země EU. 4) Národními družstvy, tedy sloučením družstev národních, z nichž minimálně dvě se musejí řídit právním řádem různých členských států. 5) Přeměnou družstva, které vzniklo na území členských států EU a alespoň dva roky mělo pobočku či dceřinou společnost v jiném členském státě EU. 6) Členský stát může stanovit, že na založení E. družstva se může podílet i právnická osoba, která má ústředí mimo území EU (pouze tehdy, pokud vznikla dle práva členského státu, má v něm registrované sídlo a má skutečné a trvalé vazby s ekonomikou členského státu). Minimální výše zapsaného kapitálu Evropského družstva: 900tis Kč (30tis Euro).