+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Vznik Evropského družstva

Obdobně jako naše družstva vzniká Evropské družstvo zápisem do příslušného úředního seznamu v členském státě jeho sídla. U nás bude stejně jako ostatní družstva zapsáno do obchodního rejstříku vedeného místně příslušným rejstříkovým soudem. U Evropského družstva však platí, že registrace nesmí proběhnout do té doby, dokud nemá Evropské družstvo podepsanou smlouvu o spoluúčasti zaměstnanců na jeho řízení.