Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Výhody a nevýhody švarc systému

Mezi výhody švarc systému patří úspora zaměstnavatele i zaměstnance na odvodech ze mzdy pro zdravotní a sociální pojištění. Náklady je možné vykazovat oběma subjekty dvakrát (s použitím paušálních výkazů).

Švarc systém nemá svoje nevýhody jen pro stát. Také zaměstnanci přináší některá rizika. Např. ve švarc systému pochopitelně nevzniká nárok na neplacenou dovolenou (dokonce na žádnou dovolenou). Ve švarc systému nejsou právně ošetřeny obědové přestávky, není nárok na pracovní pomůcky ani na odstupné při skončení pracovního vztahu a na pojištění zaměstnance. Neplatí tak ani zákon, který určuje maximální mez výše náhrady za škodu způsobenou zaměstnancem. Pracovní poměr může být ukončen okamžitě. Zátěž administrativy, kterou by musel v běžném pracovněprávním vztahu vyřizovat zaměstnavatel, je přesunuta na zaměstnance. Možností, jak se některým rizikům vyhnout, je vytvořit si na začátku vztahu smlouvu, která např. výslovně určí výši odstupného nebo něco jiného.