Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Typické znaky švarc systému

Švarc systém je práce na živnost, OSVČ pracuje dlouhodobě pouze pro jednoho zaměstnavatele (odběratele). Práce OSVČ není omezená žádným časovým horizontem ani dokončením projektu – má neomezené trvání. OSVČ používá k výkonu své činnosti pracovních pomůcek zaměstnavatele (bez pronájmu), má pevně sjednanou a pravidelnou pracovní dobu, nazývá svého odběratele vedoucím (plní tedy jeho příkazy jakožto podřízený subjekt). OSVČ jedná jménem firmy zaměstnavatele a používá jeho firemní vizitky. OSVČ vykonává podobné činnosti jako jiní zaměstnanci firmy v běžném pracovněprávním vztahu.