+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Transformace společnosti

Jedná se o změnu právní formy společnosti – z s.r.o. na a.s., z v.o.s. na s.r.o. a podobně. Společnost nezaniká ani nepřechází její jmění, jen dochází ke změně vnitřních právních poměrů a právního postavení jejích společníků. Účinky změny nastávají ke dni zápisu do OR.