Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Rozdělení obchodní společnosti

Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní. Mezi osobní obchodní společnosti patří veřejná obchodní společnost (v. o. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, § 76 a násl. obch. zák.) a komanditní společnost (k. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, § 93 a násl. obch. zák.). Mezi kapitálové obchodní společnosti patří společnost s ručením omezeným (s. r. o., může být založena i jen jednou osobou, maximálně však 50, § 150 a násl. obch. zák.) a akciová společnost (a. s., může založit i jedna osoba (ale musí být právnická), maximální počet osob není omezen, § 154 a násl. obch. zák.). Kromě kapitálových a osobních společností, které jsou českému právnímu řádu vlastní, můžeme rozlišovat ještě evropské obchodní společnosti: evropská (akciová) společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.