+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Registrace firmy pro placení daní

Při zahájení podnikání se musíte zaregistrovat k správci daně a to sice podáním přihlášky k registraci. Registrovat se musí k dani z přidané hodnoty, dani z příjmů právnických osob, dále se registrujete k placení daní z nemovitosti, silničních daní a k daním z příjmů.
Registrovat se musí zahájení a ukončení provozování živnosti při zřízení a zrušení provozovny. Další registrace o zaměstnancích probíhají na Okresní správě sociálního zabezpečení, u zdravotních pojišťoven a u úřadu práce.