Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Provozovna

Prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Vymezení v ObchZ je velmi široké, provozovnou se  totiž v  tomto vymezení  rozumí (jakýkoli) prostor, „v  němž se uskutečňuje  podnikatelská činnost“ – není  tu vazba  na   oprávnění  podnikat  v   tomto  prostoru  (vyplývající z vlastnictví nebo nájmu  apod.) a mohlo by to  znamenat, že by se provozovnou  stala  i  plocha   svémocně  a  protiprávně  obsazená podnikatelem.