Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Prokura

Prokura je institut obchodního práva, zakotvený v obchodním zákoníku, jímž podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Je tedy zvláštní formou plné moci, jejíž udělení je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím osobám.