+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Princip formální publicity

Vychází ze skutečnosti, že obchodní rejstřík je  přístupný každému bez ohledu  na existenci  nebo neexistenci  jeho právního  zájmu (§ 27a/1 ObchZ).