Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Povinnosti s.r.o.

Jednou z povinností s.r.o. je vést si vlastní účetnictví. Účetnictví a další administrativa je obecně větší přítěž než při podnikání fyzické osoby jako OSVČ. Vést účetnictví si může firma buď sama nebo tuto činnost outsourcovat, což přináší tu výhodu, že účetnictví bude zajišťováno experty, může snížit náklady (nebo naopak!) a hlavně se podnikatel s.r.o. může soustředit výhradně na klíčové činnosti podnikání, nemusí se tedy rozptylovat papírováním a administrativou.

S administrativou souvisí povinnost podání daňového přiznání, které musí být podáno vždy do konce března. Společnost s ručením omezeným má také ze zákona povinnost mít datovou schránku, nemá tak oproti OSVČ prakticky na výběr, zda ji chce mít nebo nechce. Přístupy k datové schránce obdrží všichni jednatelé společnosti.

Povinností s.r.o. je také odvádět daně, a to sice 21 % ze zisku. Každý rok se musí uspořádat minimálně jednou valná hromada. Pokud padne na valné hromadě rozhodnutí o vyplacení zisku společníkům, zisk se daní 15 %. Ze zisku se už ale neodvádí pojištění (zdravotní, sociální), protože to je sráženo už každému zaměstnanci.

Pokud uvažujete o založení s.r.o., kontaktujte nás.