+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Podnikání

Podnikání je soustavná  činnost  prováděná samostatně podnikatelem  vlastním jménem a  na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.