Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Odpovědný zástupce

Předpoklady pro vznik živnostenského oprávnění jsou stanoveny tak, že je mohou splňovat jenom fyzické osoby – institut odpovědného zástupce, tedy fyzické osoby ustanovené podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, musí splňovat jak všeobecné tak i zvláštní podmínky provozování živnosti podle druhu provozované živnosti, se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, musí mít trvalé bydliště na území České republiky.