+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Obchodní podíl

Představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Obchodní podíl má 2 stránky, a to kvalitativní a kvantitativní.