Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

NEVÝHODY spojené s podnikáním jako FYZICKÁ OSOBA:

  • VYŠŠÍ DAŇOVÁ ZÁTĚŽ a nízká možnost daňové optimalizace
  • ručení za závazky celým majetkem podnikatele – OSVČ (pokud máte zaměstnance, jde o velkou nevýhodu v případě, že je dočasně omezena vaše platební schopnost), další potíže mohou nastat v případě konce podnikání, kdy je možné zatížení na mnoho let, které ovlivní život jednotlivce i jeho blízkých
  • obchodní partneři a klienti vnímají právnickou osobu jako důvěryhodnějšího a finančně stabilnějšího partnera
  • všeobecně je v podnikatelské  praxi dobře viditelná náklonnost k jednání s právnickými osobami oproti fyzickým
  • nemožnost prodat snadno podnik FO (protože u prodeje podniku fyzická osoba dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeje podniku)
  • podnikání pokračuje i po zániku FO (smrti)
  • nemožnost dispozice s podíly a podnikáním jako celkem