+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Neoprávněné podnikání

Tento pojem řeší, jaké právní důsledky pro právní jednání má skutečnost, že určitá osoba podniká neoprávněně: Jedná se o provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost, ale i o trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání.