Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Nekalá soutěž

Nekalou soutěží  je jednání v  hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy  soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Zákaz NS postihuje právní delikty, které nesměřují proti existenci konkurence, ale zneužívají ji deformacemi soutěžních pravidel s cílem poškodit soutěžitele nekalým způsobem. NS – delikt objektivní povahy, zákon nevyžaduje zavinění – ve sporech se zavinění zásadně nedokazuje, ledaže by k tomu byl zvláštní důvod.