Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Na co si dát při výběru virtuální kanceláře pozor?

Řada firem, které se zabývají poskytováním virtuálních kanceláří, nabízí pouze korespondenční adresu, P.O. Box, prostě virtuální místo, kde není klientova společnost trvale dosažitelná a kde není zajištěn příjem písemností. V situaci, kdy řada podnikatelů využívá virtuální kancelář zároveň jako sídlo své firmy, může takový provozovatel Vaší společnosti značně uškodit.

Kde je možné bez obav umístit sídlo Vaší společnosti a provozovat virtuální kancelář, poznáte podle následujících znaků:

a) Garance přebírání písemností

Provozovatel je nejen schopen zaručit řádné přebírání poštovních zásilek, ale musí být schopen:

  • okamžitě avizovat přijetí zásilky klientovi – zejména proto, že úřední zásilky často obsahují lhůtu na vyjádření a případné zmeškání této lhůty může mít pro společnost negativní důsledky,
  • uschovávat či přeposílat zásilky klienta

b) Garance kontaktu s veřejností a úřady

Provozovatel musí na základě dohody s klientem zajistit kontakt společnosti s veřejností a orgány státní správy – formou evidence návštěv, přijímání vzkazů a jejich okamžitého vyřizování.

c) Garance kontinuity služeb

Provozovatel musí garantovat, že v průběhu trvání smlouvy s klientem nedojde ke změně vlastnických práv k budově, ve které je umístěno sídlo klientovy společnosti. V opačném případě hrozí trvalé riziko, že společně s právem užívání dané nemovitosti automaticky a bez možnosti klienta jakkoli reagovat zanikne i klientův právní titul k užívání sídla. Klient pak musí okamžitě hledat jinou adresu vhodnou pro umístění sídla společnosti, jinak mu hrozí sankce ze strany orgánů státní správy, v krajním případě i likvidace společnosti.