+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Na co si dát při výběru virtuální kanceláře pozor?

Řada firem, které se zabývají poskytováním virtuálních kanceláří, nabízí pouze korespondenční adresu, P.O. Box, prostě virtuální místo, kde není klientova společnost trvale dosažitelná a kde není zajištěn příjem písemností. V situaci, kdy řada podnikatelů využívá virtuální kancelář zároveň jako sídlo své firmy, může takový provozovatel Vaší společnosti značně uškodit.

Kde je možné bez obav umístit sídlo Vaší společnosti a provozovat virtuální kancelář, poznáte podle následujících znaků:

a) Garance přebírání písemností

Provozovatel je nejen schopen zaručit řádné přebírání poštovních zásilek, ale musí být schopen:

  • okamžitě avizovat přijetí zásilky klientovi – zejména proto, že úřední zásilky často obsahují lhůtu na vyjádření a případné zmeškání této lhůty může mít pro společnost negativní důsledky,
  • uschovávat či přeposílat zásilky klienta

b) Garance kontaktu s veřejností a úřady

Provozovatel musí na základě dohody s klientem zajistit kontakt společnosti s veřejností a orgány státní správy – formou evidence návštěv, přijímání vzkazů a jejich okamžitého vyřizování.

c) Garance kontinuity služeb

Provozovatel musí garantovat, že v průběhu trvání smlouvy s klientem nedojde ke změně vlastnických práv k budově, ve které je umístěno sídlo klientovy společnosti. V opačném případě hrozí trvalé riziko, že společně s právem užívání dané nemovitosti automaticky a bez možnosti klienta jakkoli reagovat zanikne i klientův právní titul k užívání sídla. Klient pak musí okamžitě hledat jinou adresu vhodnou pro umístění sídla společnosti, jinak mu hrozí sankce ze strany orgánů státní správy, v krajním případě i likvidace společnosti.