Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Investiční společnost

Je právnickou osobou jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Je zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. V České Republice podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dohledu České národní banky. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.