Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Daňové ráje v České republice

Ačkoli se to může zdát neuvěřitelné, tak daňové ráje nemusíte hledat pouze na ostrovech kdesi v Karibiku, nýbrž je můžete nalézt spolehlivě i na území České republiky.

Zde však nejsou daňové ráje dané nulovou sazbou daně z příjmu, nýbrž počtem a četností finančních a jiných správních kontrol v jednotlivých oblastech naší republiky.

Dle údajů, které jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách české daňové správy lze dohledat, že četnost finančních kontrol ve velkých městech je až stokrát nižší než ve městech malých.

Samostatnou kapitolou v této oblasti je Hlavní město Praha, zde se sice četnost kontrol liší dle jednotlivých městských obvodů, ale obecně platí, že s nahodilou kontrolou finančního úřadu se zde setkáte zhruba jednou za sto let. To je ostatně také nejdůležitějším motivem podnikatelů, proč využít služby poskytnutí sídla právě na adresách v Praze.

Podle posledních trendů se jako velmi výhodná adresa pro umístění sídla společnosti z hlediska správních kontrol jeví adresa na Praze 10. Pokud budete mít sídlo své společnosti umístěné na adrese v této městské části, tak pravděpodobná četnost nahodilé finanční kontroly je až jednou za 136 let!

Tyto údaje vychází z počtu subjektů registrovaných k daním v působnosti daného finančního úřadu oproti počtu pracovníků kontrolního oddělení takového finančního úřadu.