+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Co všechno musí virtuální kancelář ze zákona splňovat?

Řada podnikatelů využívá virtuální kancelář zároveň jako sídlo své firmy. Právní předpisy České republiky přitom obsahují podmínky, které sídlo obchodní společnosti musí splňovat. Mezi nejdůležitější zákonné požadavky patří tyto povinnosti:

  • zajistit v sídle společnosti přebírání písemností zasílaných na adresu společnosti, (§31 odst. 16 Živnostenského zákona)
  • zajistit v sídle kontakt společnosti s veřejností a státními orgány, (např. §31 odst. 2 a 3 Živnostenského zákona)
  • prokázat vlastnické či jiné užívací právo k prostorám, v nichž je umístěno sídlo společnosti. (§31 odst. 2 Živnostenského zákona)
  • viditelně označit sídlo své firmy názvem společnosti, včetně jejího IČ.