Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Co je švarcsystém?

Švarc systém neboli schwarzsystem (příp. swarz systém) je způsob ekonomické činnosti, při níž osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ – živnostníci) pracují načerno pro zaměstnavatele, jako by byli jeho běžnými zaměstnanci. Jedná se o závislou práci, tedy o práci vykonávanou ve vztahu nadřízený-podřízený, kde je nadřízený zaměstnavatel a podřízený zaměstnanec, zaměstnanec ji přitom provádí osobně. Zároveň se nejedná o pracovněprávní vztah, běžně je provozován na základě obchodněprávního vztahu, kdy oba subjekty vystupují jako podnikatelé. Švarcsystém přináší výhody živnostníkům i zaměstnavatelům, ale stát při švarc systému přichází o peníze z daní.